Løsslipp

Det er forbud som skal begrunnes, ikke fraværet av dem. Og da er det ikke nok at noe oppfattes som galt av de fleste. Det er heller ikke nødvendigvis nok at dette kan skade andre. Forbud er bare ett av flere mulige virkemidler for å regulere atferd, og ofte kan andre virke bedre. Nytteeffekten må alltid veies mot eventuelle uønskede konsekvenser.

Noen hevder imidlertid at loven også skal gi et signal om hva samfunnet regner som rett og galt. Jeg mener at dette er å snu saken på hodet. Det innebærer i ytterste konsekvens at alt som er lovlig, er greit. Man slipper å gjøre egne vurderinger. Hvis et forbud fjernes (fordi det ikke er verdt omkostningene), kan dette dermed bli oppfattet som at handlingene har blitt akseptable.

Man bør derfor være restriktiv med å innføre nye forbud. De kan nemlig være vanskelig å bli kvitt igjen.

Se også:
Å forby kjøp av sex
Å forby salg av rusmidler
Skilpadde-etikk

This entry was posted in Betraktninger, Etikk, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *