Møte i språkrådet

– OK, vi begynner med «han» og «ham».

– Huff ja, det er det mange som roter med.

– «Hun» og «henne» går greit for de fleste, men når bare én bokstav skiller …

– Man kan jo ikke drive å rette på sånt hele tida. Folk blir lei seg!

– Skal vi bare gjøre som vi pleier, da?

– Tja, hvorfor ikke? Det er vel ikke så nøye, egentlig.

– Nei, det er vel ikke det.

– Så var det «hverken» og «verken».

– Den h-en er jo veldig stum, da.

– Det er den vel i «hva» og «hvor» også?

– Jo, men der pleier ikke folk å glemme den.

– Kan det ikke bli forveksling med «verk»? Sår og slikt?

– Nja, det går vel stort sett fram av sammenhengen, tror dere ikke?

– Da sier vi valgfritt der også?

– Ja, skitt la gå.

– Vi har en til: «hvis» og «viss».

– «Viss»?

– Ja, noen skriver visst det.

– Men da …? Hm.

– Hva tror dere?

– Pyttsann.

– Så var det dagens fremmedord: «pub» og «web».

– Er ikke de OK som de er?

– Men man kan jo se at de er fremmede!

– Huff, det er sant.

– Opphavet må skjules. Der er instruksen klinkende klar.

– Tror dere det er noen som skriver «pøbb», for eksempel?

– Noen, sikkert. Men ikke mange.

– Og «web» er vel det samme som «vev»?

– Joda, men det kunne kanskje være praktisk med et eget ord?

– Hvordan da?

– For å skille internett og husflid, liksom?

– Hm.

– Kanskje vi skal la det ligge litt?

– Ja, kanskje det. Vi kan jo heller ta en brainstorming seinere.

– Whatever. Er det lønsj snart?

Se også:
Eit sprog on my own
Å velge sine ord med omhu
Språkflukt

This entry was posted in Fortellinger, Frustrasjoner, Språk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *