Når ytringsfriheten undergraver ytringsfriheten

I en kronikk i dagens VG skriver Linn Stalsberg at kommentarfeltene i nettavisene kan utvikle seg til et demokratisk problem, fordi mange ikke orker å delta i offentlig debatt dominert av aggressive kommentarer [1]. Jeg er delvis enig. Dvs, det er ikke eksistensen av uredigerte kommentarfelt som er problemet, men mangel på redigerte.

Vi trenger debatt-arenaer for folk flest. Det har vi ikke når folk skremmes vekk av ekstreme og ureflekterte debattanter. Det finnes riktignok andre fora man kan ytre seg i. Noen bruker Facebook til debatt, og man kan bruke blogger og ulike web-baserte grupper. Noen prøver til og med å debattere på Twitter. Men dette utgjør stort sett avgrensede og innadvendte miljøer for spesielt interesserte. Noen vil vel også hevde at de ofte domineres av en «elite», i betydningen journalister og fagfolk.

Det finnes imidlertid brukbare løsninger knyttet til avisene også, f.eks. Nye meninger og Verdidebatt.no, som begge krever registrering for å delta. Jeg tror vi trenger flere slike arenaer, og at de bør appellere bredt. Samtidig må det stilles krav. Lav terskel for å delta, men også lav terskel for å bli silt vekk. Det siste bør imidlertid ikke handle om meningssensur, men om hvordan man ter seg i debatten: saklighet, språk og et minimum av etterrettelighet. Altså må noen ta jobben med å redigere, ikke bare slette det aller verste i ettertid, slik Stalsberg er inne på.

Men også uredigerte fora vil og bør eksistere. De trenger ikke nødvendigvis være koblet til avisene, men dette må være opp til den enkelte redaksjon å bestemme. Så lenge det finnes gode nok alternativer for oss andre, gjør de etter min mening ingen skade. Vi kan la være å lese dem.

Skulle det så likevel vise seg at det bare er den ekstreme og ureflekterte delen av befolkningen som gidder å engasjere seg, har vi virkelig et problem. Men da er problemet uansett ikke de ekstreme og ureflekterte.

1) Stalsberg nevner også to andre momenter: At aggressive kommentarer påvirker leserens mening om originalteksten, og at betalte aktører kan desinformere under dekke av å være vanlige kommentatorer. Dette vil også bare være et problem i uredigerte kommentarfelt, og det berører bare de som tar disse på alvor.

Se også:
Om sol og troll
Ja til hatgrupper
Hvor dannes meningene?
De tauses stemme

This entry was posted in Frustrasjoner, Media, Samfunn & politikk, Ytringsfrihet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *