Sterkt inspirert

Det har vært mye prat om plagiat fra utenlandske avisartikler i det siste. Her er noen refleksjoner om fenomenet som jeg har satt sammen helt på egen hånd:

Plagiat er moralsk galt og/eller kriminelt for å kopiere en forfatter eller skaperen uten å si det, eller sterkt tegne på en modell som unnlater utpekes.

Den første oppmerksomhet til plagiat som oppfattes som et skadelig fenomen, kommer fra den litterære verden. I intellektuelle saker ideer er i gratis utvalg: hvem som helst kan ta dem. Men plagiat er hinsides: den som plagierer forsøker å rane en utilbørlig ære på arbeidet til en annen forfatter. Han låner form av uttrykket.

Plagiarist ser ut til å vises for første gang i epigrammer av Martial, som klaget til en venn at hans verk har blitt bevilget av en annen, og en smertefull trelldom.

Men på den tiden er forestilling som legitimerer denne type lån ofte tilstått. Dermed Seneca oppfordrer forfatterne til å fordøye sine forgjengere.

Verre er det ikke.

PS: Kildene er hemmelige av hensyn til personvernet.

This entry was posted in Samfunn & politikk, Tant & fjas. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *