Å ordgyte

Yte, ikke bare
nyte
og aldri syte –
men la meg innskyte:
det er en myte
at man fritt
kan flyte
i fellesskapets
gryte,
at det er lett å snyte,
skryte
på seg lyte –
men tillit
er lett å bryte
når noen
støtt skal skyte
med ord

Se også:
Ordtyranni
Den norske modellen
Eit nidkvad

Bakgrunn

This entry was posted in Frustrasjoner, Samfunn & politikk, Strofer, Tant & fjas. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *