Arbeidstidsparadoks

1) Hvis samfunnet skal være bærekraftig i framtida, må vi jobbe mer, sies det. Lengre dager, mindre fritid. Pensjonsalderen må heves.

2) Samtidig: Roboter og kunstig intelligens kan erstatte stadig flere av oss. Ikke bare i produksjonsarbeid, men også i serviceyrker, administrasjon og ekspertstillinger. Arbeid blir et knapt gode som vi må dele på.

Kanskje vi bør bli enige om hva vi tror på før vi bestemmer politikk for framtida?

Les mer: bullshit jobs

This entry was posted in Betraktninger, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

En kommentar til Arbeidstidsparadoks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *