Ord på snei

Folk på ytre høyre fløy føler seg ofte misforstått. Dette kan ha sammenheng med at de finner opp nye begreper, eller at de bruker kjente begreper på nye måter. Så her er en liten ordliste med oversettelser til alminnelig norsk:

 • Folkelig = ureflektert
 • Folk flest = Frp-sympatisører
 • Gjennomsyret av sosialisme = kristen nestekjærlighet
 • Godhetsposør = velvillig optimist
 • Godhetstyranni = kritikk av streng innvandringspolitikk
 • Gullstol = sosiale rettigheter
 • Klimabløffen = klimasaken
 • Klimahysteri = klimapolitikk
 • Knebling = motbør
 • Kulturmarxist = liberaler
 • Lykkejeger = arbeidsinnvandrer
 • Mobbing = kritikk
 • Mørke motkrefter = fiskerifaglig kompetanse
 • Nasjon = nasjonalstat
 • Norske verdier = Frps prinsipprogram
 • Nyte = ha et greit liv
 • Politisk korrekt = anstendig
 • Rettssikkerhetsgruppe = hatgruppe
 • Skattebetalernes penger = statsbudsjettet
 • Snikislamisering = kulturelt mangfold
 • Sugerør i statskassen = offentlig støtteordning
 • Sunn skepsis = avvisning av vitenskap
 • Såkalte eksperter = eksperter
 • Såkalt forskning = forskning
 • Såkalt kunst = kunst
 • Uføretrygdet = lat
 • Venstrevridd = gjengs

Se også:
Språkreform
Den universelle Stalin-testen
Å ordgyte
Ordtyranni

This entry was posted in Frustrasjoner, Samfunn & politikk, Språk, Tant & fjas. Bookmark the permalink.

10 Kommentarer til Ord på snei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *