Slutten på begynnelsen

Ti år har gått siden jeg startet denne bloggen. Aktiviteten har aldri
vært stor, og jeg har hatt lange pauser, men jeg synes det har vært greit å beholde dette faste stedet for tanker og ytringer.

I dag forbindes vel «blogg» først og fremst med fjortisjenter som skriver sponsede artikler om kosmetikk, o.l. Det er synd, for det var noe ganske annet en stund.

Sosiale medier ble aldri det jeg håpet på. Jeg bruker både Facebook og Twitter selv, og det har nok bidratt til at jeg skriver mindre her enn før. Men disse mediene har ikke fjernet behovet. Kanskje tvert om: begge gir inspirasjon til refleksjoner, men ingen av dem er egnet til å uttrykke dem. Facebook er flyktig, nærmest muntlig, og Twitter er telegramstil. Begge er svært uoversiktlige. De er i beste fall egnet til å peke på stoff, eventuelt kommentere det i forbifarten, men ikke til å presentere selve innholdet.

Kommentarfeltene i nettavisene har også vært en skuffelse. De fungerer nok greit som overtrykksventil for de frustrerte og ureflekterte, men mangelen på moderering har ført til at disse skremmer bort alle andre. Det å delta i offentlig debatt har fått høyere terskel istedenfor lavere, slik jeg forventet.

Kommunikasjon går stadig kjappere, men rekker vi å tenke først? Jeg tror vi trenger de langsomme tankene mer enn noen gang før. Jeg har dessuten kommet til at vi først
forstår hva vi selv mener når vi formulerer oss skriftlig. Og jeg har ennå ikke helt gitt opp håpet om en offentlig debatt der alminnelige mennesker bidrar aktivt, og lærer av det.

Noen relaterte tanker:
Meta-manifest
Digital navlelo
Jeg skriver, altså
tenker jeg

De tauses stemme
Avisens tid er forbi
Akkurat passe medium
Jubileum

This entry was posted in Betraktninger, Meta. Bookmark the permalink.

4 Kommentarer til Slutten på begynnelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *