Stemmerett for 16-åringer?

Forskning viser at hjernen utvikler seg til man er et stykke ut i 20-årene. Noe av det siste som endrer seg er impuls- og risikoatferd, og evnen til å vurdere konsekvenser av beslutninger.

Det å forstå konsekvensene av det man gjør er kanskje den viktigste faktoren i det man kaller «modenhet», og dette ligger igjen til grunn for de fleste aldersgrenser. Det gjelder myndighetsalder generelt, og det gjelder f.eks. bilkjøring, seksuell omgang og stemming ved valg.

Før trodde man at folk egentlig var voksne i tenårene, og at det deretter bare gjaldt å få tilstrekkelig erfaring. I dag vet vi at dette ikke stemmer.

Jeg synes at samfunnet i størst mulig grad bør være innrettet i tråd med kjent kunnskap. Det er naturligvis politisk umulig å heve noen av disse aldersgrensene, men forskningsresultatene tilsier altså at de i hvert fall ikke bør settes ned. Kanskje særlig ikke stemmerettsalderen.

This entry was posted in Betraktninger, Frustrasjoner, Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *