Store små kommuner i Nordland

Av landets fylker er Nordland det som har flest kommuner (44). Likevel har ingen av disse greid å bli enige om noen sammenslåinger ennå. Dette kan synes skuffende med tanke på at svært mange av kommunene er små. Og med «små» menes her få innbyggere:

 • Nesten halvparten (21) av Nordlands kommuner har færre enn 2000 innbyggere. 4 har færre enn 1000.
 • Bare en fjerdedel av kommunene har flere enn 5000 innbyggere.
 • Av landets 7 minste kommuner ligger 3 i Nordland.

Men folk bor også spredt:

 • Hele 33 av kommunene har en folketetthet på mindre enn 5 innbygger pr. km2.
 • I 13 av kommunene er folketettheten mindre enn 1 innbygger pr. km2.
 • Nordlands tettest befolkede kommune (Alstahaug, med 12,7 innbygger pr. km2), er rangert som nr. 138 i landet etter folketetthet.

Fylket er stort i areal, større enn Oslo, Vestfold, Østfold, Buskerud og Telemark til sammen. Fra sør- til nordgrense er det 648 km etter E6. Det er lenger enn strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger – Bergen.

Hvis man sorterer kommunene etter areal istedenfor folketall, ser det slik ut:

 • 2 av landets 10 største kommuner ligger i Nordland.
 • Begge disse kommunene (Bodø og Rana) er hver for seg større enn Østfold fylke.
 • En fjerdedel av kommunene i Nordland er større enn Vestfold fylke.
 • 30% av Norges 428 kommuner er mindre enn Nordlands minste (Evenes).

Dessuten:

 • Bare 8 av de 44 kommunene i Nordland har et tettsted med mer enn 5 000 innbyggere (se figur).
 • Av de 10 største kommunene (i areal) er det bare 2 som har slike tettsteder (Bodø og Mo i Rana).
 • 6 av kommunene i fylket er rene øykommuner uten fastlandsforbindelse (Vega, Herøy, Dønna, Træna, Værøy og Røst).

Med andre ord: Det er slett ikke sikkert at det er så enkelt.

Se også: Fakta om Nord-Norge

This entry was posted in Samfunn & politikk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *