Fritt fall

«Why, America’s the only free nation on earth. Besides! Country’s too big for a revolution. No, no! Couldn’t happen here!»

Sinclair Lewis (It Can’t Happen Here)

Før trodde man at det var friheten som var en naturtilstand. Men det er omvendt. Individuell frihet er et kulturelt produkt av nyere dato, og det må vedlikeholdes kontinuerlig.

Se også:

Utglidning

Et kaldt land?

Kulturell mistillit

Er det ikke typisk?

Om sol og troll

Politisk vaksinering

Å misjonere for tvilen

Å male med rødt, hvitt og blått

De to friheter

Page 2 of 2 | Previous page

Leave a comment