Unødvendige flyreiser i jobbsammenheng

Alle som arrangerer eller deltar på seminarer og møter i næringsliv og det offentlige bør spørre seg:

Kan innholdet formidles/utveksles via internett? I så fall: Kanskje burde det vært bygget opp et fast opplegg for det aktuelle emnet/prosjektet/etc, med muligheter for diskusjoner online og utveksling av filer, bilder, etc? Hvis det er snakk om et enkelt møte: Kan informasjonen utveksles pr. epost eller telefon? Kan møtet gjennomføres pr. skype, videokonferanse eller webinar? Hvorfor ikke?

Hvis nei: Går det an å komme seg til møtet/seminaret innen rimelig tid med tog?

Hvis nei: Kan deltakerne kjøre bil sammen?

Hvis nei: OK, da kan man ta fly.

Ellers bør uansett det å møte folk ansikt til ansikt være irrelevant i de aller fleste profesjonelle sammenhenger. Hvis slikt oppfattes som viktig, bør man i det minste ha et klart svar på hvorfor.

This entry was posted in Energi & klima. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *