Kategori: Energi & klima

Et norsk mysterium

Erkjenner du at klimaendringene er reelle og menneskeskapte, samtidig som du er tilhenger av fortsatt norsk petroleumsvirksomhet? Kan du i så fall svare på følgende: Hvordan kan olje- og gassutvinning være lønnsomt og viktig for norsk økonomi uten å samtidig … Continue reading
Energi & klima - Frustrasjoner - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

En annen dans

Ja, folk mister faktisk jobben hvis vi skal avvikle oljeutvinning og kullproduksjon, redusere flytrafikk, eller stoppe avskoging og rovdrift på ressurser. Alle de tingene vi ønsker å slutte med er det noen som lever av. Tilsvarende når nye ideer utkonkurrerer … Continue reading
Energi & klima - Etikk - Frustrasjoner - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Miljøkonsekvenser og fornybar energi

Egentlig har vi bare fire energikilder: Sola Kjernefysisk energi Geotermisk energi [1] Tidevannskrefter Alle andre energikilder – vannkraft, vind, havbølger og bioenergi – er resultatet av sekundære prosesser som igjen er avhengig av solenergi. Til og med fossile brensler, som … Continue reading
Energi & klima - Fag & funderinger | 0 kommentarer

Elektrisk avlat

Det virker som de fleste er enige om at elektrifisering av sokkelen er et godt klimatiltak, siden det erstatter egenforbruket på plattformene med ren vannkraft. Jeg skjønner ikke dette. Som jeg har vært inne på tidligere: All gass og olje … Continue reading
Energi & klima - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Motstrøms på dypt vann

Ikke alle liker at Aftenposten trykker kronikker med kontroversielle ytringer. Enkelte bruker mye tid og energi på å diskutere det at de trykkes, istedenfor å diskutere innholdet i ytringene. Vi har nok vært vant til at avisene fungerer som en … Continue reading
Energi & klima - Frustrasjoner - Media - Samfunn & politikk - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

To myter om energi

Det er to antakelser som ofte er underforstått når det snakkes om klimatiltak. Den ene er at energieffektivisering fører til redusert energiforbruk. Den andre er at nye energikilder fører til reduserte CO2-utslipp. Jeg mener at begge deler er feil.EnergieffektiviseringAlle fossile … Continue reading
Energi & klima - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Wake up and smell the fish!

Olja tar snart slutt, og vi må finne fornybare energikilder som erstatning. Plattformene i Nordsjøen blir borte, mens fisket forhåpentligvis vil bestå. Altså … fisk er en fornybar ressurs. Kunne man ikke …? Joda, og noen har tenkt allerede. Et … Continue reading
Betraktninger - Energi & klima - Tant & fjas | 2 kommentarer

Klimamuligheten

– Klimaforskningen har blitt politikk. Det har gått prestisje i å vise at klimaendringene er menneskeskapte. Og dessuten er det jo så usikkert! Klimaskeptikernes faste omkved er ikke usant, men det er en dårlig begrunnelse for ikke å ta forskningsresultatene … Continue reading
Energi & klima - Samfunn & politikk | 2 kommentarer

Bølgeenergi – en kort presentasjon

Den totale energien i havbølgene på jorda er av samme størrelsesorden som det totale energiforbruket i verden. Artikkelen beskriver noen prinsipper og metoder for å utnytte bølgeenergi, med hovedvekt på konvertering til elektrisitet. Les hele artikkelen The global amount of … Continue reading
Energi & klima - Fag & funderinger | 2 kommentarer