Kategori: Energi & klima

Næring med vetorett

Høyesterett har konkludert med at vindkraftutbyggingen på Fosen er i strid med samenes rettigheter. Dette høres i utgangspunktet veldig greit ut, og jeg er glad for at det blir ryddet opp i tilfeller der det kan være gjort urett. Begrunnelsen, … Continue reading

Energi & klima - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Å gjøre forskjell

«Det nytter ikke hva du og jeg sier. Enkeltpersoner kan ikke gjøre noe fra eller til i den store sammenhengen.» Hørt det før? Dette kan virke som en opplagt sannhet, men det er det ikke. Jeg har tenkt sånn selv, … Continue reading

Betraktninger - Energi & klima - Meta - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Unødvendige flyreiser i jobbsammenheng

Alle som arrangerer eller deltar på seminarer og møter i næringsliv og det offentlige bør spørre seg: Kan innholdet formidles/utveksles via internett? I så fall: Kanskje burde det vært bygget opp et fast opplegg for det aktuelle emnet/prosjektet/etc, med muligheter … Continue reading

Energi & klima | 0 kommentarer

Et norsk mysterium

Erkjenner du at klimaendringene er reelle og menneskeskapte, samtidig som du er tilhenger av fortsatt norsk petroleumsvirksomhet? Kan du i så fall svare på følgende: Hvordan kan olje- og gassutvinning være lønnsomt og viktig for norsk økonomi uten å samtidig … Continue reading

Energi & klima - Frustrasjoner - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

En annen dans

Ja, folk mister faktisk jobben hvis vi skal avvikle oljeutvinning og kullproduksjon, redusere flytrafikk, eller stoppe avskoging og rovdrift på ressurser. Alle de tingene vi ønsker å slutte med er det noen som lever av. Tilsvarende når nye ideer utkonkurrerer … Continue reading

Energi & klima - Etikk - Frustrasjoner - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Miljøkonsekvenser og fornybar energi

Egentlig har vi bare fire energikilder: Sola Kjernefysisk energi Geotermisk energi [1] Tidevannskrefter Alle andre energikilder – vannkraft, vind, havbølger og bioenergi – er resultatet av sekundære prosesser som igjen er avhengig av solenergi. Til og med fossile brensler, som … Continue reading

Energi & klima - Fag & funderinger | 0 kommentarer

Elektrisk avlat

Det virker som de fleste er enige om at elektrifisering av sokkelen er et godt klimatiltak, siden det erstatter egenforbruket på plattformene med ren vannkraft. Jeg skjønner ikke dette. Som jeg har vært inne på tidligere: All gass og olje … Continue reading

Energi & klima - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Motstrøms på dypt vann

Ikke alle liker at Aftenposten trykker kronikker med kontroversielle ytringer. Enkelte bruker mye tid og energi på å diskutere det at de trykkes, istedenfor å diskutere innholdet i ytringene. Vi har nok vært vant til at avisene fungerer som en … Continue reading

Energi & klima - Frustrasjoner - Media - Samfunn & politikk - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

To myter om energi

Det er to antakelser som ofte er underforstått når det snakkes om klimatiltak. Den ene er at energieffektivisering fører til redusert energiforbruk. Den andre er at nye energikilder fører til reduserte CO2-utslipp. Jeg mener at begge deler er feil. Energieffektivisering … Continue reading

Energi & klima - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Wake up and smell the fish!

Olja tar snart slutt, og vi må finne fornybare energikilder som erstatning. Plattformene i Nordsjøen blir borte, mens fisket forhåpentligvis vil bestå. Altså … fisk er en fornybar ressurs. Kunne man ikke …? Joda, og noen har tenkt allerede. Et … Continue reading

Betraktninger - Energi & klima - Tant & fjas | 2 kommentarer