Floken i nettet » Energi & klima

Archive for the 'Energi & klima'

Å gjøre forskjell

«Det nytter ikke hva du og jeg sier. Enkeltpersoner kan ikke gjøre noe fra eller til i den store sammenhengen.» Hørt det før? Dette kan virke som en opplagt sannhet, men det er det...
Read more

Unødvendige flyreiser i jobbsammenheng

Alle som arrangerer eller deltar på seminarer og møter i næringsliv og det offentlige bør spørre seg: Kan innholdet formidles/utveksles via internett? I så fall: Kanskje burde det vært...
Read more

Et norsk mysterium

Erkjenner du at klimaendringene er reelle og menneskeskapte, samtidig som du er tilhenger av fortsatt norsk petroleumsvirksomhet? Kan du i så fall svare på følgende: Hvordan kan olje- og...
Read more

En annen dans

Ja, folk mister faktisk jobben hvis vi skal avvikle oljeutvinning og kullproduksjon, redusere flytrafikk, eller stoppe avskoging og rovdrift på ressurser. Alle de tingene vi ønsker å slutte med er...
Read more

Miljøkonsekvenser og fornybar energi

Egentlig har vi bare fire energikilder: Sola Kjernefysisk energi Geotermisk energi Read more
Read more

Elektrisk avlat

Det virker som de fleste er enige om at elektrifisering av sokkelen er et godt klimatiltak, siden det erstatter egenforbruket på plattformene med ren vannkraft. Jeg skjønner ikke dette. Som...
Read more

Motstrøms på dypt vann

Ikke alle liker at Aftenposten trykker kronikker med kontroversielle ytringer. Enkelte bruker mye tid og energi på å diskutere det at de trykkes, istedenfor å diskutere innholdet i ytringene. ...
Read more

To myter om energi

Det er to antakelser som ofte er underforstått når det snakkes om klimatiltak. Den ene er at energieffektivisering fører til redusert energiforbruk. Den andre er at nye...
Read more

Wake up and smell the fish!

Olja tar snart slutt, og vi må finne fornybare energikilder som erstatning. Plattformene i Nordsjøen blir borte, mens fisket forhåpentligvis vil bestå. Altså … fisk er en fornybar...
Read more

Klimamuligheten

– Klimaforskningen har blitt politikk. Det har gått prestisje i å vise at klimaendringene er menneskeskapte. Og dessuten er det jo så usikkert! Klimaskeptikernes faste omkved er ikke...
Read more