Kategori: Energi & klima

Bølgeenergi – en kort presentasjon

Den totale energien i havbølgene på jorda er av samme størrelsesorden som det totale energiforbruket i verden. Artikkelen beskriver noen prinsipper og metoder for å utnytte bølgeenergi, med hovedvekt på konvertering til elektrisitet. Les hele artikkelen The global amount of … Continue reading

Energi & klima - Fag & funderinger | 2 kommentarer