Kategori: Etikk

Utglidning

De som ønsker å begrense innvandringen har ofte legitime, rasjonelle grunner til det. Dette må jeg innse og anerkjenne, helt uavhengig av om jeg er enig i alle argumentene. Mye av motstanden handler om utrygghet. Det er egentlig ganske selvsagt … Continue reading
Betraktninger - Etikk - Frustrasjoner - Samfunn & politikk | 13 kommentarer

Anonymitet, ansvar og troverdighet

Min mening om anonyme ytringer: Alle bør kunne ytre seg anonymt. Muligheten til dette er en forutsetning for reell ytringsfrihet. Man bestemmer selv om man vil opplyse om grunnene til anonymiteten. Ingen andre har noen rett til å vite hvorfor, … Continue reading
Betraktninger - Etikk - Media - Meta - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

En annen dans

Ja, folk mister faktisk jobben hvis vi skal avvikle oljeutvinning og kullproduksjon, redusere flytrafikk, eller stoppe avskoging og rovdrift på ressurser. Alle de tingene vi ønsker å slutte med er det noen som lever av. Tilsvarende når nye ideer utkonkurrerer … Continue reading
Energi & klima - Etikk - Frustrasjoner - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Istedenfor moral

Når bedrifter opptrer tvilsomt skyldes det noen ganger kyniske ledere som tar snarveier helt bevisst. Men ikke nødvendigvis. En bedrift har ikke moral. Den er ikke levende. Den tenker ikke. Den har ingen samvittighet, ingen følelser. Menneskene i bedriften har … Continue reading
Betraktninger - Etikk - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Forstå og forkaste

Javisst mener jeg at mitt verdisyn er bedre enn alternativene. Det mener alle. Det er derfor vi har de verdiene vi har. Enkelte hevder at vi i vesten ikke har noe monopol på rett og galt, og at andre kulturer … Continue reading
Etikk - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Den farlige sikkerheten

Å være uten tvil er et alvorlig handikap. Det hemmer læring og utvikling. Man blir steil og arrogant. Fordømmende, ufordragelig. Noen tankesett opererer med en stor Sannhet, slik at skråsikkerheten blir et ideal. Jeg tror det først og fremst er … Continue reading
Betraktninger - Etikk - Religion - Samfunn & politikk - Terrorisme | 0 kommentarer

Oss og dem

Hvorfor reagerer jeg mye sterkere når en terrorhandling skjer i Europa enn i f.eks. Midt-Østen eller Afrika? For det gjør jeg. Nyhetsdekning og reaksjoner rundt omkring tyder på at jeg ikke er alene om det. En grunn er nok følelsen … Continue reading
Betraktninger - Etikk - Frustrasjoner - Samfunn & politikk - Terrorisme | 1 kommentar

En gap kan spørre

– Hallo, er det biskopen? – Ja, det stemmer. – God dag, jeg jobber som prest og har et spørsmål. Du skjønner, jeg har kommet i en aldri så liten samvittighetskonflikt. – Javel? – Ja, det gjelder nattverden. Jeg vil … Continue reading
Etikk - Fortellinger - Tant & fjas | 0 kommentarer

Løsslipp

Det er forbud som skal begrunnes, ikke fraværet av dem. Og da er det ikke nok at noe oppfattes som galt av de fleste. Det er heller ikke nødvendigvis nok at dette kan skade andre. Forbud er bare ett av … Continue reading
Betraktninger - Etikk - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Om reservasjonsrett

Å ta på seg en oppgave Ingen bør tvinges til handlinger som strider mot deres samvittighet. I yrkeslivet er dette normalt ikke noe problem, da ingen blir tvunget til å ha et bestemt yrke. I hvert fall ikke et yrke … Continue reading
Etikk - Samfunn & politikk | 0 kommentarer