Kategori: Etikk

Nordisk oppførsel

– Hei, du utenlandske mann! Du må nok på kurs i nordisk oppførsel! – Jaha? – Ja, det er en del skikker du er nødt til å lære deg. – Å? Hva da, liksom. – Litt av hvert. For eksempel … Continue reading

Betraktninger - Etikk - Tant & fjas | 2 kommentarer

Judasøye

Vi har alle hemmeligheter. Det trenger ikke være ting vi skammer oss over. Vi trenger ikke ha gjort noe galt for å ha noe å skjule. Det er vår rett å kunne bestemme hva vi vil dele med andre, og … Continue reading

Etikk - Overvåkning - Samfunn & politikk | 2 kommentarer

Med rett til å jukse?

Forskere ved Sintef varsler at de har blitt utsatt for press fra myndighetene. Arbeidsdepartementet krever blant annet at konklusjonen «det er fortsatt uklart om Norge har svært høyt sykefravær sammenlignet med andre land», endres til «Norge har et høyt sykefravær … Continue reading

Etikk - Frustrasjoner - Samfunn & politikk | 4 kommentarer

Tilfeldig forbud, naturlig rus

Ungdommer i Norge ruser seg på en lovlig urt. Urten er reseptpliktig, men nå vil Statens legemiddelverk sette virkestoffet på narkotikalista [1]. Det betyr at stoffet blir «straffbart å produsere, forhandle med, eller bruke utenom i medisinsk øyemed». En ting … Continue reading

Etikk - Samfunn & politikk | 11 kommentarer

Vitenskap og etikk

Som alle andre mennesker har også forskere verdier og holdninger. Disse vil, sammen med samfunnets felles normer, legge føringer på forskningen. For det første gir de en motivasjon for å finne ut av bestemte ting, og dessuten danner de etiske … Continue reading

Betraktninger - Etikk - Samfunn & politikk | 2 kommentarer

Myten om den blanke tavle

Jeg har ikke pleid å anbefale bøker her i bloggen. Slikt er jo så subjektivt, og jeg ser ikke poenget med å prøve å få fremmede mennesker til å like det samme som meg. Men ikke alt er subjektivt. Og … Continue reading

Etikk - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 25 kommentarer

Fravær og moral

I den TV-sendte sykefraværsdebatten fra Litteraturhuset torsdag 7/1 var det særlig tre uttalelser jeg bet meg merke i: Den ene kom fra Oslos ordfører Fabian Stang. Såvidt jeg forsto var budskapet hans at han hadde hatt god nytte av sin … Continue reading

Etikk - Samfunn & politikk | 6 kommentarer

Anti-jantelov?

Jeg har blitt tagget av Frøken Makeløs. Man skal formulere sin egen anti-jantelov, og poenget er visst å si positive ting om seg selv. Det vil jeg ikke. Jeg skriver helst ikke særlig personlig i bloggen, og ihvertfall ikke selvskryt. … Continue reading

Betraktninger - Etikk | 14 kommentarer

Frykt og uvitenhet bør heller ikke konserveres

Martine Aurdal forsøker i Dagbladet å kritisere (og latterliggjøre?) bruk av biologiske forklaringsmodeller for atferd, og demonstrerer med det ettertrykkelig at det haster å få spredt kunnskap om dette. Hun skriver: «Selvsagt er genenes påvirkning på menneskelig atferd og hormonenes … Continue reading

Etikk - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 8 kommentarer

Her bor fam. Abrahamsen

Hevd – Jeg har bodd her hele mitt liv, og har rett til å fortsette å bo her i fred. – Jeg har rett til å bo her, for bestefaren min bodde her en gang. Det første er et gyldig … Continue reading

Etikk - Samfunn & politikk | 17 kommentarer