Kategori: Fag & funderinger

Er det ikke typisk?

Vi ser det vi tror Når man først er opptatt av et problem, er det vanligvis lett å finne eksempler på det. Vi har nemlig alle en tendens til å oppsøke og være minst kritisk til informasjon som bekrefter det … Continue reading

Fag & funderinger - Kjønn - Religion - Samfunn & politikk - Terrorisme | 0 kommentarer

Miljøkonsekvenser og fornybar energi

Egentlig har vi bare fire energikilder: Sola Kjernefysisk energi Geotermisk energi [1] Tidevannskrefter Alle andre energikilder – vannkraft, vind, havbølger og bioenergi – er resultatet av sekundære prosesser som igjen er avhengig av solenergi. Til og med fossile brensler, som … Continue reading

Energi & klima - Fag & funderinger | 0 kommentarer

Elektrisk avlat

Det virker som de fleste er enige om at elektrifisering av sokkelen er et godt klimatiltak, siden det erstatter egenforbruket på plattformene med ren vannkraft. Jeg skjønner ikke dette. Som jeg har vært inne på tidligere: All gass og olje … Continue reading

Energi & klima - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

To myter om energi

Det er to antakelser som ofte er underforstått når det snakkes om klimatiltak. Den ene er at energieffektivisering fører til redusert energiforbruk. Den andre er at nye energikilder fører til reduserte CO2-utslipp. Jeg mener at begge deler er feil. Energieffektivisering … Continue reading

Energi & klima - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Myten om den blanke tavle

Jeg har ikke pleid å anbefale bøker her i bloggen. Slikt er jo så subjektivt, og jeg ser ikke poenget med å prøve å få fremmede mennesker til å like det samme som meg. Men ikke alt er subjektivt. Og … Continue reading

Etikk - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 25 kommentarer

Sannhet, selvrefleksjon og synsing

Jeg er ikke særlig belest uti sosiologien, må jeg innrømme. Når noen nevner Foucault, tenker jeg på Léon, ikke Michel. Og Bourdieu, er ikke det en rødvin? Og Frankfurter er vel en pølse? Men jeg har «Det annet kjønn» stående … Continue reading

Fag & funderinger - Frustrasjoner - Kjønn - Samfunn & politikk | 9 kommentarer

Viten om vitenskap: noen anbefalinger

Jeg har tidligere etterlyst folkeopplysning om vitenskap. Da gjaldt det alternativmedisin, men problemet er generelt. Folk mangler forståelse for vitenskapelig metode: hvordan den virker, og hvordan den fører fram til kunnskap. Og nei, det trenger slett ikke være vanskelig. Det … Continue reading

Betraktninger - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 4 kommentarer

Frykt og uvitenhet bør heller ikke konserveres

Martine Aurdal forsøker i Dagbladet å kritisere (og latterliggjøre?) bruk av biologiske forklaringsmodeller for atferd, og demonstrerer med det ettertrykkelig at det haster å få spredt kunnskap om dette. Hun skriver: «Selvsagt er genenes påvirkning på menneskelig atferd og hormonenes … Continue reading

Etikk - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 8 kommentarer

Min teknologiske tidslinje

«Anything that is in the world when you're born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that's invented between when you're fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary … Continue reading

Betraktninger - Fag & funderinger | 11 kommentarer

Lynkurs i entropi (eller: hvorfor verden går til helvete)

Forenklet sagt er entropi (S) et uttrykk for hvorfor spontane prosesser bare går en vei, hvorfor evighetsmaskiner ikke virker, og hvordan det hele ender til slutt. Begrepet kan fortolkes på flere måter: 1) S = grad av uorden: Alle spontane … Continue reading

Fag & funderinger | 1 kommentar