Kategori: Media

Pull, don’t push

Why in English?      On the internet, push technology refers to data transactions initiated by the publisher, while pull technology means that data is being requested by the client. Of course, the systems per se must be requested by the client … Continue reading

Betraktninger - Media - Meta - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Snik-pludrifisering

Jeg er ledet på ville veier. Istedenfor å passe bloggen min, har jeg henfalt til twitring. Det vil si, jeg leser mest. Det er sjelden jeg har noe å si som kan sies med 140 tegn. Men Twitter er et … Continue reading

Media - Meta - Samfunn & politikk | 4 kommentarer

De virkelige nyhetene

Det vi kaller nyheter er stort sett det samme gamle, som gjentar seg. Det har for eksempel vært flom et sted, eller syklon eller jordskjelv. Noe senere skjer det samme igjen. Og så igjen, gjerne på omtrent samme sted. Så … Continue reading

Betraktninger - Media - Samfunn & politikk | 9 kommentarer

Medisin som nyheter

Det er unntakene som blir til nyheter. Det dagligdagse og selvfølgelige skriver man ikke om. Derfor får vi høre mye om de få som har blitt friske etter å ha prøvd alternativmedisin. Enten det skyldes rene tilfeldigheter eller er eksempler … Continue reading

Frustrasjoner - Media - Samfunn & politikk | 12 kommentarer

Dilter etter

Jeg er ikke den første til å kaste meg på det siste nye. Jeg vil se det litt an først. Noen år, gjerne. Da jeg var tenåring kjøpte jeg aldri ny musikk mens den var populær. Jeg måtte se om … Continue reading

Betraktninger - Media | 8 kommentarer

Lokking av stemmekveg

Det ser dessverre ut til at propaganda blir en realitet på norsk TV. Norge har nemlig valgt å ikke anke dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), der forbud mot politisk reklame i et konkret tilfelle ble dømt å være i … Continue reading

Frustrasjoner - Media - Samfunn & politikk - Ytringsfrihet | 4 kommentarer

Agurk-mix

På grunn av ferieavvikling har jeg blitt hengende noe etter i de viktigste sakene og debattene, men nå begynner jeg omsider å komme ajour: Livsvisdom. Stylisten Jan Thomas mener at de tar grundig feil som tror jobben hans bare dreier … Continue reading

Frustrasjoner - Media | 0 kommentarer

Vedlikehold av ytringsfriheten

Her skulle det egentlig stått en karikaturtegning av profeten Muhammed. Helst den med bombe i turbanen, som nå har ført til drapsplaner mot tegneren. Ja, dere har jo sett den før. Alle har vel sett den, med mulig unntak av … Continue reading

Media - Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 24 kommentarer

Manglende mangfold i media

Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv1 har uttalt at mediadekningen i Norge er ensidig (les: venstrevridd), og at dette virker fordummende. Magnus Marsdal svarer med at det stort sett er kommersielle, kapitalistiske konsern som eier, og dermed kontrollerer, norske medier. De … Continue reading

Media - Samfunn & politikk | 3 kommentarer

Den farlige middelmådigheten

Stadig flere påpeker farene ved blogging og ved internett generelt. Vi blir nemlig oversvømt av middelmådighet. Folk vet ikke hva som er sant eller verdifullt lenger. Anything goes! Ja, internett dreper visst kulturen vår! Men hvorfor begrense seg til internett? … Continue reading

Frustrasjoner - Kultur - Media - Meta | 5 kommentarer