Floken i nettet » Pastisj

Archive for the 'Pastisj'

Til kristen-ungdommen

Mange har reagert på forslaget om å ta «Til ungdommen» av Nordahl Grieg inn i salmeboka. Men det er klart at dette ikke vil skje uten visse tilpasninger. Floken har vært...
Read more

Juleevangelium 2.0

Det skjedde i de dager at det utgikk befaling fra EU om at alle innbyggere skulle lagres i register. Ved å logge hvem som befant seg hvor, hvem de snakket med og hvor ofte, skulle myndighetene...
Read more

Tidas tungetale

Det heiter ikkje: vi – no lenger. Heretter heiter det: eg! Eig du lykka, så hugs at det skuldast ingen andre enn deg! Alt det som bror din kan ta imot er hans sak – kvar...
Read more

Nora: kontantstøtte eller pensjonspoeng?

Når ei bok eller en film slutter med en skikkelig cliffhanger, vet man at det kommer en oppfølger. Slik var det ikke i gamle dager. Da ble det forventet at leseren skulle reflektere...
Read more

Julesang 2008

I fjor fikk leserne lov til å lage julesangen selv. I år er det jeg som bestemmer. For nå er det andre tider: Det kimes nå til kjøpefest! Signe dem som handler...
Read more

Revolusjonens røst: epilog

Fri meg fra rene og ranke, så selvsikre, sterke menn, de som fulle av vilje og mot for en brennende sak gir seg hen, men er uten en egen tanke, og har trass som sin eneste venn. La meg...
Read more

Vårspill

Jeg velger meg Dispril idet jeg våkner, famler, forsøker å få feste, reiser meg og ramler – dog fredag er det beste for den som noe vil! Fritt etter...
Read more