Archive for the 'Samfunn & politikk'

Terror by proxy?

Terrorister ønsker å skremme oss. Islamistiske terrorister ønsker spesielt å skremme oss til å gi slipp på åpenhet og frihet, samt å skape splittelse mellom moderate muslimer og...
Read more

Store små kommuner i Nordland

Av landets fylker er Nordland det som har flest kommuner (44). Likevel har ingen av disse greid å bli enige om noen sammenslåinger ennå. Dette kan synes skuffende med tanke på at svært mange av...
Read more

Stemmerett for 16-åringer?

Forskning viser at hjernen utvikler seg til man er et stykke ut i 20-årene. Noe av det siste som endrer seg er impuls- og risikoatferd, og evnen til å vurdere konsekvenser av beslutninger. Det...
Read more

En annen dans

Ja, folk mister faktisk jobben hvis vi skal avvikle oljeutvinning og kullproduksjon, redusere flytrafikk, eller stoppe avskoging og rovdrift på ressurser. Alle de tingene vi ønsker å slutte med er...
Read more

Istedenfor moral

Når bedrifter opptrer tvilsomt skyldes det noen ganger kyniske ledere som tar snarveier helt bevisst. Men ikke nødvendigvis. En bedrift har ikke moral. Den er ikke levende. Den tenker ikke. Den...
Read more

Ord på snei

Folk på ytre høyre fløy føler seg ofte misforstått. Dette kan ha sammenheng med at de finner opp nye begreper, eller at de bruker kjente begreper på nye måter. Så her er en liten ordliste med...
Read more

Er det ikke pinlig?

Når Frps Jan Arild Ellingsen gir honnør til gruppen Soldiers of Odin for å patruljere gatene, ser jeg følgende mulige forklaringer: Han er uvitende om gruppens forbindelser til kriminelle...
Read more

Et kaldt land?

Jeg synes retorikken omkring flyktninger begynner å bli utrivelig. Formuleringer som man før bare så i kommentarfeltene har nå seget inn i kronikkene, og til og med inn i regjeringen. Frontene...
Read more

Den norske modellen

Se også: Å ordgyte if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); }

Forstå og forkaste

Javisst mener jeg at mitt verdisyn er bedre enn alternativene. Det mener alle. Det er derfor vi har de verdiene vi har. Enkelte hevder at vi i vesten ikke har noe monopol på rett og galt, og at...
Read more