Kategori: Samfunn & politikk

Avisenes tid er forbi

Etter at avisene havnet på nett har det stort sett vært gratis å lese dem. Dette kunne naturligvis ikke vare. Nå flyttes stadig mer av stoffet bak betalingsmurer, med krav om å abonnere på hver avis for 200 – 300 … Continue reading

Betraktninger - Frustrasjoner - Media - Meta - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Kritikk og krenkelser for dummies

A er ikke lik B: A)   Å forsvare retten til en ytring B)   Å forsvare ytringen A)   Å forsvare en ytring B)   Å gå god for både form og innhold A)   Å kritisere en ytrings … Continue reading

Betraktninger - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

Redd nok

Hensikten med terrorisme er å spre frykt. Når vi blir redde og tilpasser oss, har terroristene lyktes. Selv er jeg redd for helt andre ting. Klimaendringer, for eksempel, med havstigning, oversvømmelser, stormer, tørke, sult, arter som forsvinner, økonomisk kollaps og … Continue reading

Betraktninger - Overvåkning - Samfunn & politikk - Sekularitet - Terrorisme - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

Framstillingen av fravær

Som vanlig brukes tendensiøse framstillinger i debatten om sykefravær. Hvorfor sier man f.eks. at kvinner har 70 % høyere sykefravær enn menn? Det er jo riktig, selvfølgelig, men man kan også si at forskjellen er 3 prosentpoeng (fraværstallene er henholdsvis … Continue reading

Frustrasjoner - Kjønn - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Ja til hatgrupper

Islamisten Ubaydullah Hussain har laget en hatgruppe mot homofile på Facebook. Hussain har tidligere blitt dømt for trusler mot to journalister og en aktør i retten, og for hatefulle ytringer mot jøder. (Mens han ble frikjent for hatefulle ytringer mot … Continue reading

Betraktninger - Samfunn & politikk - Ytringsfrihet | 1 kommentar

Løsslipp

Det er forbud som skal begrunnes, ikke fraværet av dem. Og da er det ikke nok at noe oppfattes som galt av de fleste. Det er heller ikke nødvendigvis nok at dette kan skade andre. Forbud er bare ett av … Continue reading

Betraktninger - Etikk - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Elektrisk avlat

Det virker som de fleste er enige om at elektrifisering av sokkelen er et godt klimatiltak, siden det erstatter egenforbruket på plattformene med ren vannkraft. Jeg skjønner ikke dette. Som jeg har vært inne på tidligere: All gass og olje … Continue reading

Energi & klima - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Om reservasjonsrett

Å ta på seg en oppgave Ingen bør tvinges til handlinger som strider mot deres samvittighet. I yrkeslivet er dette normalt ikke noe problem, da ingen blir tvunget til å ha et bestemt yrke. I hvert fall ikke et yrke … Continue reading

Etikk - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Å gjøre seg til objekt

Kvinner hetses i media. Mange har skrevet godt om dette, bl.a. Anathema som tidligere har omtalt problemet generelt. Nå har hun også skrevet om hets mot rosabloggere spesielt, med utgangspunkt i bloggen Fotballfrue. Her er mine refleksjoner med utgangspunkt i … Continue reading

Betraktninger - Kjønn - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Venstre til høyre

Ifølge Trine Skei Grande er Venstre det eneste liberale partiet i Norge. «Liberalisme» brukes om ihvertfall to politiske hovedretninger: I den ene forstås frihet som fravær av tvang, der tvang inkluderer offentlige pålegg og begrensninger. Følgelig er det ren markedsøkonomi … Continue reading

Samfunn & politikk | 2 kommentarer