Kategori: Samfunn & politikk

Å si sin mening, og mene det man sier

Seriøse politikere er sjeldne i Frp. Jeg konkluderte med dette for et par uker siden, da man slet med å finne kvalifiserte statsrådskandidater. Og nå ser det altså ut til at dette ble vanskelig. Noen mener visst at det er … Continue reading

Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Frps problem

Når vi først må ha et misnøyeparti i Norge (og det må vi antakelig), skal vi være glade for at dette først og fremst er tuftet på frustrasjon over formynderi og politisk konsensus, og ikke har røtter i fascisme, slik … Continue reading

Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Nye løsninger for folk flest?

Jeg synes det har vært vanskelig å få taket på hva slags politikk en borgerlig regjering vil komme til å føre. Nå er valget avgjort, og vi kjenner det parlamentariske grunnlaget, men ennå gjenstår forhandlingene. Vi vet ikke hvilken regjering … Continue reading

Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Bruk stemmen din!

Jeg vil ikke at flest mulig skal stemme ved valg. Jeg vil at flest mulig skal gjøre seg opp gjennomtenkte, selvstendige meninger, og gi uttrykk for dem. Hvis du ikke aner hva du skal stemme, har du to muligheter: Forsøke … Continue reading

Betraktninger - Samfunn & politikk | 2 kommentarer

Å støtte og ta avstand

Jeg synes Fritt Ords støtte til Fjordmans bokprosjekt er en vanskelig sak. Enkelte av de som er enig i avgjørelsen viser til ytringsfriheten. Det er tøv. Bare et fåtall får utgitt bøker, og enda færre får støtte til det. Andre … Continue reading

Samfunn & politikk - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

Gammelt kart

I forbindelse med forrige valg hevdet jeg at det er nokså vilkårlig hvor skillet går mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Men jeg tror jeg vil gå lenger: selve aksen høyre-venstre er en idéhistorisk etterlevning. Den sier noe om … Continue reading

Betraktninger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Motstrøms på dypt vann

Ikke alle liker at Aftenposten trykker kronikker med kontroversielle ytringer. Enkelte bruker mye tid og energi på å diskutere det at de trykkes, istedenfor å diskutere innholdet i ytringene. Vi har nok vært vant til at avisene fungerer som en … Continue reading

Energi & klima - Frustrasjoner - Media - Samfunn & politikk - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

Å male med rødt, hvitt og blått

I det siste har flere debattanter forsøkt å sette ord på hva de mener med norsk identitet. Asle Toje unngår i sin kommentar å bli uspiselig nasjonalistisk, men i likhet med de fleste andre er han vag og full av … Continue reading

Betraktninger - Samfunn & politikk | 2 kommentarer

Angsten for nasjonen

Under EU-kampen ble argumentet om «nasjonal selvråderett» nærmest framstilt som noe suspekt, og jeg har hørt tilsvarende beskrivelser senere også. Men hvordan kan dette ha seg? En tilsvarende rett på ethvert annet nivå blir jo regnet som noe ubetinget positivt? … Continue reading

Betraktninger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

To myter om energi

Det er to antakelser som ofte er underforstått når det snakkes om klimatiltak. Den ene er at energieffektivisering fører til redusert energiforbruk. Den andre er at nye energikilder fører til reduserte CO2-utslipp. Jeg mener at begge deler er feil. Energieffektivisering … Continue reading

Energi & klima - Fag & funderinger - Samfunn & politikk | 0 kommentarer