Kategori: Religion

Til kristen-ungdommen

Mange har reagert på forslaget om å ta «Til ungdommen» av Nordahl Grieg inn i salmeboka. Men det er klart at dette ikke vil skje uten visse tilpasninger. Floken har vært så heldig å få tak i et revisjonsutkast som … Continue reading

Litteratur - Pastisj - Religion - Tant & fjas | 2 kommentarer

Religion vs. moral

Ifølge Fahad Qureshi og hans meningsfeller på Islam Net er man en vantro dersom man vil tilpasse islam til demokrati og menneskerettigheter. Dette er nemlig å sette menneskeskapte lover over Allahs. De mener blant annet at man ikke kan være … Continue reading

Etikk - Religion | 3 kommentarer

Juleevangelium 2.0

Det skjedde i de dager at det utgikk befaling fra EU om at alle innbyggere skulle lagres i register. Ved å logge hvem som befant seg hvor, hvem de snakket med og hvor ofte, skulle myndighetene bli bedre i stand … Continue reading

Fortellinger - Overvåkning - Pastisj - Religion - Samfunn & politikk - Tant & fjas | 8 kommentarer

Å peke på det usynlige

Kan troende og ikke-troende kommunisere om livssyn og verdensbilde? Ja, ihvertfall den ene veien. Det finnes erfaringer vi mennesker kan dele. Vi trenger ikke ta andres beskrivelser for gitt; vi kan sjekke selv, i det minste i prinsippet. Og det … Continue reading

Betraktninger - Religion - Språk | 4 kommentarer

Prelaten

En sikker havn et liv i tukt som sømmelig prelat: han trosset savn og valgte flukt i livslangt sølibat Hans kall var fast men viljen svak, brutt ned av blindt begjær: en lummer last, en emmen smak for engler uten … Continue reading

Religion - Strofer | 0 kommentarer

Bidrar hemmelighold og sølibat til overgrep?

De fleste seksuelle overgripere forsøker å holde skjult hva de har gjort, men de færreste får hjelp til dette i det miljøet de er en del av. Her skiller nok kirkesamfunn seg fra samfunnet for øvrig. Når slike saker ofte … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk | 0 kommentarer

Å misjonere for tvilen

Religiøse moralister som Hanne Nabintu Herland, Nina Karin Monsen og Mohammad Usman Rana har mye til felles. De misforstår og forakter det sekulære og vil gjenreise religiøs tro som rettesnor for samfunnet. De føler seg trakassert av ikke-troende. De aksepterer … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet | 19 kommentarer

Tikkende bomber?

OK, mer enn nok om Muhammedkarikaturene nå. Men apropos «begrepsavklaringen» jeg nevnte i forrige post: Det er noen argumenter som går igjen, og som har betydning langt utover denne saken. Enkelte snakker nemlig om at ytringer kan være skadelige, og … Continue reading

Kjønn - Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 2 kommentarer

Er dog fred det beste?

Jeg har egentlig sagt mitt om karikaturstriden tidligere, og da det ikke har kommet opp noe nytt i saken (kun en gjentakelse av drapstrusler), og jeg ikke har skiftet mening, kunne jeg bare vist til min tidligere post. Men noe … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 1 kommentar

Teinefiske

«Jesus sa til dem: "Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere". Straks lot de garna ligge og fulgte ham». Se teine.

Religion - Tant & fjas | 2 kommentarer