Kategori: Sekularitet

Hva er rimelige argumenter mot innvandring?

1) Økonomi: JA Asylsøkere og flyktninger har i snitt lavere arbeidsdeltakelse enn resten av befolkningen. Dette øker de offentlige utgiftene. Samtidig legger arbeidsinnvandring press på lønningene, og det har også skapt et større svart marked. 2) Økt kriminalitet i bestemte … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet - Terrorisme | 2 kommentarer

Behandlingen av verdikonservative i dag

«Det sitter langt inne å forsvare Nina Karin Monsen», skriver Tomas Moltu (1. kandidat for Partiet De Kristne i Hordaland) i Bergens Tidende i dag. Ikke fordi synspunktene hennes vanskelig lar seg å forsvare, slik man kanskje kunne tro, men … Continue reading

Frustrasjoner - Religion - Sekularitet - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

Hva er religionsfrihet?

Religionsfrihet som individuell rettighet I FNs verdenserklæring om menneskerettigheter står bl.a. følgende: Artikkel 18, Religionsfrihet: Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet | 3 kommentarer

Søndagsfri

Søndagsåpne butikker handler ikke om å fjerne et spesifikt forbud som har gått ut på dato. Lov om åpningstider for utsalgssteder er ikke tatt rett ut av løse lufta. Den gjenspeiler arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljølovens § 10, som gjelder arbeidslivet generelt. … Continue reading

Samfunn & politikk - Sekularitet | 0 kommentarer

Kritikk og krenkelser for dummies

A er ikke lik B: A)   Å forsvare retten til en ytring B)   Å forsvare ytringen A)   Å forsvare en ytring B)   Å gå god for både form og innhold A)   Å kritisere en ytrings … Continue reading

Betraktninger - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

Portrett

La trahison des images Se også: Redd nok Selvkrenking Vedlikehold av ytringsfriheten

Frustrasjoner - Meta - Sekularitet - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

Redd nok

Hensikten med terrorisme er å spre frykt. Når vi blir redde og tilpasser oss, har terroristene lyktes. Selv er jeg redd for helt andre ting. Klimaendringer, for eksempel, med havstigning, oversvømmelser, stormer, tørke, sult, arter som forsvinner, økonomisk kollaps og … Continue reading

Betraktninger - Overvåkning - Samfunn & politikk - Sekularitet - Terrorisme - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

Feirer du kristen jul?

Se også: Den norske kulturarven Påsken – en historisk oversikt

Religion - Sekularitet | 0 kommentarer

Selvkrenking

Når det nå nok en gang hevdes at krenkende ytringer «nører opp under hat», glemmes et viktig poeng: Internett er oppfunnet. For bare tjue år ble nesten alle offentlige ytringer framsatt i medier med en ansvarlig redaksjon. Heller ikke dengang … Continue reading

Frustrasjoner - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 0 kommentarer

Bør omskjæring av gutter forbys?

Jeg mener at vi generelt bør være tilbakeholdne med å forby ting. For det første skal vi ikke forby noe bare fordi vi ikke liker det. Folk må få gjøre egne valg, også når disse valgene oppfattes av mange som … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet | 4 kommentarer