Kategori: Sekularitet

Slipp kirka fri!

Ifølge media ble statskirka nylig avskaffet. Dette stemmer ikke (se artikkel hos Fritanke.no). Endringene i grunnlov og kirkelov utgjør imidlertid noen skritt i riktig retning. I grunnloven endres §2 (til en noe tvetydig kompromiss-formulering), og dessuten §4 og §16 (mest … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet | 0 kommentarer

Å misjonere for tvilen

Religiøse moralister som Hanne Nabintu Herland, Nina Karin Monsen og Mohammad Usman Rana har mye til felles. De misforstår og forakter det sekulære og vil gjenreise religiøs tro som rettesnor for samfunnet. De føler seg trakassert av ikke-troende. De aksepterer … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet | 19 kommentarer

Tikkende bomber?

OK, mer enn nok om Muhammedkarikaturene nå. Men apropos «begrepsavklaringen» jeg nevnte i forrige post: Det er noen argumenter som går igjen, og som har betydning langt utover denne saken. Enkelte snakker nemlig om at ytringer kan være skadelige, og … Continue reading

Kjønn - Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 2 kommentarer

Er dog fred det beste?

Jeg har egentlig sagt mitt om karikaturstriden tidligere, og da det ikke har kommet opp noe nytt i saken (kun en gjentakelse av drapstrusler), og jeg ikke har skiftet mening, kunne jeg bare vist til min tidligere post. Men noe … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 1 kommentar

Kan debatt være farlig?

Dagbladet får kritikk for sin artikkel «Hvis muslimene blir i flertall» (samt oppfølgings-artikkelen), og rasismebeskyldningene sitter løst. Enkelte mener at selve problemstillingen er rasistisk. Personlig synes jeg det er bra at mediene tør å ta i en debatt som allerede … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet | 10 kommentarer

Hvilke menneskerettigheter har forrang?

Jeg har tidligere skrevet om min motstand mot religiøse friskoler. Jeg ble minnet om saken da Sigrun ga uttrykk for samme standpunkt, av nokså nøyaktig de samme grunnene som meg. Rett etterpå ble spørsmålet aktualisert gjennom SVs forslag om å … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet | 32 kommentarer

Snik-metafisering

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet | 9 kommentarer

Uniformt

«Unifor'm a1 (gj fr fra lat., av uni- og form) ensartet, ikke individualisert, konform» Når et antrekk kalles uniform, er det nettopp dette som er poenget: det skal være ensartet. Derfor er det ikke greit med individuelle markeringer som buttons, … Continue reading

Betraktninger - Sekularitet | 16 kommentarer

Å gjøre feil

Jeg har aldri vært så veldig bekymret for «dumme» politikere. Jeg er ikke så redd for at politikerne gjør feil. Jeg tror de stort sett er som folk flest, og sånn må det da også være. De er våre representanter, … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 13 kommentarer

Å mene og være

1) Jeg er blant annet: Demokrat, humanist, liberal, ateist. Å kritisere disse ideene er helt i orden, og det kan være både viktig og interessant. Hvis du blir provosert av dem, skal du selvsagt ha lov til å gi uttrykk … Continue reading

Religion - Samfunn & politikk - Sekularitet - Ytringsfrihet | 15 kommentarer