Kategori: Språk

Uønsket tekstuell oppmerksomhet

god kristen dorskt geni kong distré songdikter sterk, og din! treng di kos treng disko! sniker godt snik-dorget en risk? godt! griskt onde gir ned, tosk!

Etikk - Språk - Tant & fjas | 0 kommentarer

Språksignaler

Mange betegnelser på mennesker har forsvunnet ut av alminnelig bruk fordi de oppfattes som nedsettende. Noen av dem var ment nedsettende (nigger, svarting, guling, pakkis), men også begreper som i utgangspunktet var nøytrale er skiftet ut, fordi holdninger har «svertet … Continue reading

Betraktninger - Språk | 0 kommentarer

Dugnad for troverdigheten

Når hvem som helst kan skrive på nettet, bør vi være kritiske til det vi leser. Ikke minst bør vi være kritiske til hva vi selv skriver. Vi er dessverre ingen av delene. For tida oversvømmes vi av falske nyheter, … Continue reading

Betraktninger - Frustrasjoner - Media - Meta - Samfunn & politikk - Språk | 0 kommentarer

Gjøre greia si

Immari gøy å få gjøre greia si, ass, har lært sykt masse, ikke sant, veldig sånn der immari kul prosess med masse feedback og energi, ikke sant, og bare de kule folka, må bare gi cred til dem, ass, herregud, … Continue reading

Kultur - Språk - Tant & fjas | 0 kommentarer

Ord på snei

Folk på ytre høyre fløy føler seg ofte misforstått. Dette kan ha sammenheng med at de finner opp nye begreper, eller at de bruker kjente begreper på nye måter. Så her er en liten ordliste med oversettelser til alminnelig norsk: … Continue reading

Frustrasjoner - Samfunn & politikk - Språk - Tant & fjas | 10 kommentarer

Møte i språkrådet

– OK, vi begynner med «han» og «ham». – Huff ja, det er det mange som roter med. – «Hun» og «henne» går greit for de fleste, men når bare én bokstav skiller … – Man kan jo ikke drive … Continue reading

Fortellinger - Frustrasjoner - Språk | 0 kommentarer

Bred gjennomgang

– Vi må opprettholde et bredt fokus i forhold til sentrale problemstillinger og satsingsområder, men samtidig våge å ta debatten i forhold til uavklarte utfordringer. Vi ønsker dessuten å stimulere til satsing på økt omstillingsevne gjennom en løpende evaluering av … Continue reading

Språk - Tant & fjas | 0 kommentarer

Å peke på det usynlige

Kan troende og ikke-troende kommunisere om livssyn og verdensbilde? Ja, ihvertfall den ene veien. Det finnes erfaringer vi mennesker kan dele. Vi trenger ikke ta andres beskrivelser for gitt; vi kan sjekke selv, i det minste i prinsippet. Og det … Continue reading

Betraktninger - Religion - Språk | 4 kommentarer

Tangles in the net

I consider turning bilingual. I'm not sure, though. My experience with writing in english is limited (to technical papers and song lyrics!), so I'll probably make embarrassing errors. My grammar and style will no doubt need some work. But that's … Continue reading

Betraktninger - Meta - Språk - Tant & fjas | 4 kommentarer

Språkreform

For å forenkle politisk debatt, samt tilpasse begrepene til faktisk bruk, foreslås følgende justeringer: Politisk styrt erstattes med totalitær. Motstand mot religiøse grunnskoler betegnes som stalinisme. Alle mennesker som deler minst én viktig egenskap med noen som har opplevd urett, … Continue reading

Frustrasjoner - Samfunn & politikk - Språk | 11 kommentarer