Kategori: Språk

Dugnad for troverdigheten

Når hvem som helst kan skrive på nettet, bør vi være kritiske til det vi leser. Ikke minst bør vi være kritiske til hva vi selv skriver. Vi er dessverre ingen av delene. For tida oversvømmes vi av falske nyheter, … Continue reading
Betraktninger - Frustrasjoner - Media - Meta - Samfunn & politikk - Språk | 0 kommentarer

Gjøre greia si

Immari gøy å få gjøre greia si, ass, har lært sykt masse, ikke sant, veldig sånn der immari kul prosess med masse feedback og energi, ikke sant, og bare de kule folka, må bare gi cred til dem, ass, herregud, … Continue reading
Kultur - Språk - Tant & fjas | 0 kommentarer

Ord på snei

Folk på ytre høyre fløy føler seg ofte misforstått. Dette kan ha sammenheng med at de finner opp nye begreper, eller at de bruker kjente begreper på nye måter. Så her er en liten ordliste med oversettelser til alminnelig norsk: … Continue reading
Frustrasjoner - Samfunn & politikk - Språk - Tant & fjas | 10 kommentarer

Møte i språkrådet

– OK, vi begynner med «han» og «ham». – Huff ja, det er det mange som roter med. – «Hun» og «henne» går greit for de fleste, men når bare én bokstav skiller … – Man kan jo ikke drive … Continue reading
Fortellinger - Frustrasjoner - Språk | 0 kommentarer

Bred gjennomgang

– Vi må opprettholde et bredt fokus i forhold til sentrale problemstillinger og satsingsområder, men samtidig våge å ta debatten i forhold til uavklarte utfordringer. Vi ønsker dessuten å stimulere til satsing på økt omstillingsevne gjennom en løpende evaluering av … Continue reading
Språk - Tant & fjas | 0 kommentarer

Å peke på det usynlige

Kan troende og ikke-troende kommunisere om livssyn og verdensbilde? Ja, ihvertfall den ene veien. Det finnes erfaringer vi mennesker kan dele. Vi trenger ikke ta andres beskrivelser for gitt; vi kan sjekke selv, i det minste i prinsippet. Og det … Continue reading
Betraktninger - Religion - Språk | 4 kommentarer

Tangles in the net

I consider turning bilingual.I'm not sure, though. My experience with writing in english is limited (to technical papers and song lyrics!), so I'll probably make embarrassing errors. My grammar and style will no doubt need some work. But that's the … Continue reading
Betraktninger - Meta - Språk - Tant & fjas | 4 kommentarer

Språkreform

For å forenkle politisk debatt, samt tilpasse begrepene til faktisk bruk, foreslås følgende justeringer: Politisk styrt erstattes med totalitær. Motstand mot religiøse grunnskoler betegnes som stalinisme. Alle mennesker som deler minst én viktig egenskap med noen som har opplevd urett, … Continue reading
Frustrasjoner - Samfunn & politikk - Språk | 11 kommentarer

Sær skriving

At sær skriving er ut bredt visste vi jo fra før. Det er der for ingen over raskelse når en under søkelse av slører at samtlige seks ti fem elever fra tre klasser i videre gående skole sær skrev sammen … Continue reading
Frustrasjoner - Språk | 16 kommentarer

Introspektivisjoner

Vi må holde fokus på kjerneoppgavene, men samtidig vise endringsvilje og fleksibilitet slik at vi får optimalisert arbeidsprosessene og tatt ut gevinstene av implementerte systemer og rasjonelle metoder, noe som forutsetter avklarte målsetninger, tilstrekkelige ressurser i gjennomføringsfasen, involvering av hele … Continue reading
Betraktninger - Språk - Tant & fjas | 2 kommentarer