Kategori: Språk

Språkreform

For å forenkle politisk debatt, samt tilpasse begrepene til faktisk bruk, foreslås følgende justeringer: Politisk styrt erstattes med totalitær. Motstand mot religiøse grunnskoler betegnes som stalinisme. Alle mennesker som deler minst én viktig egenskap med noen som har opplevd urett, … Continue reading

Frustrasjoner - Samfunn & politikk - Språk | 11 kommentarer

Sær skriving

At sær skriving er ut bredt visste vi jo fra før. Det er der for ingen over raskelse når en under søkelse av slører at samtlige seks ti fem elever fra tre klasser i videre gående skole sær skrev sammen … Continue reading

Frustrasjoner - Språk | 16 kommentarer

Introspektivisjoner

Vi må holde fokus på kjerneoppgavene, men samtidig vise endringsvilje og fleksibilitet slik at vi får optimalisert arbeidsprosessene og tatt ut gevinstene av implementerte systemer og rasjonelle metoder, noe som forutsetter avklarte målsetninger, tilstrekkelige ressurser i gjennomføringsfasen, involvering av hele … Continue reading

Betraktninger - Språk - Tant & fjas | 2 kommentarer

Eit sprog on my own?

Da jeg så at Farsan hadde konvertert til nynorsk (på deltid), begynte jeg å tenke litt på dette med språk og identitet. Kunne jeg ha valgt å skrive på nynorsk selv? Helt klart. Akkurat som jeg kunne valgt å skrive … Continue reading

Språk | 15 kommentarer

Feiltasting

Når jeg skriver fort hender det at det dukker opp helt nye ord. Noen beholder jeg: Bruskanvisning Mobiltelefobi Utgnagspunkt

Språk - Tant & fjas | 3 kommentarer

Hvor er alle skurker hen?

Før fantes det kjeltringer. Og røvere. Ikke bare i Donald-bladene og i Kardemomme by, men på ordentlig. Og tyver, selvfølgelig. Tyvene kunne være lure og sofistikerte, i motsetning til røverne, som var mer rett på sak (men som gjerne spesialiserte … Continue reading

Betraktninger - Samfunn & politikk - Språk | 6 kommentarer

Uttle sr fr Snsn-krsset

Jeg registrerer at Oslo-dialekten har utviklet seg til å bli en av landets aller vanskeligste dialekter å forstå. Jeg tenker her på de under ca. 30, og deres innsats for å redusere antall vokaler. De ivrigste er allerede nede i … Continue reading

Frustrasjoner - Språk | 0 kommentarer

Å velge sine ord med omhu

I Dagbladet omtales en bok om utrydningstruede ord. En petit i sakens anledning: Selv om man, tid om annen, annammer språklige impulser fra såvel tilgrensende som mer perifere himmelstrøk – og sågar innlemmer disse i dagligtalen – tilsier dette ingenlunde … Continue reading

Språk | 0 kommentarer

Medisinsk terminologi for nybegynnere

Legespråk kan være vanskelig. Her er en liten parlør for deg som har liten erfaring med helsevesenet: Lesestoff mens du venter: Se & Hør, Hjemmet og Allers fra ti år tilbake. Brosjyrer om hjerneslag, kreft og spiseforstyrrelser. Hva var nå … Continue reading

Frustrasjoner - Språk | 1 kommentar

Når men ingen for svinner

Noe har skjedd Jeg synes det er viktig å kunne skrive brukbart. Og da snakker jeg ikke om litterære kvaliteter, men rett og slett det å kunne skrive noenlunde riktig, og gjøre seg forstått. I dag har mange problemer med … Continue reading

Språk | 13 kommentarer