Comments for Floken i nettet http://www.brendmo.net/blogg En kanal for meningsdannelse Tue, 30 Oct 2018 08:11:03 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.13 Comment on Å ta ansvar by abre http://www.brendmo.net/blogg/2018/a-ta-ansvar/#comment-129249 Tue, 30 Oct 2018 08:11:03 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=9232#comment-129249 Du har rett. Jeg burde nok heller ha skrevet “er man sterkt i tvil om slikt…”. Og det er klart at for stor selvsikkerhet kan være et enda større problem.

Og så er det forskjellige typer ansvar. Politisk ansvar, f.eks, bør bygge på tvil. Det finnes mange typer tvil, også, så dette kan absolutt nyanseres.

Poenget mitt er at ikke alle bør ha alle typer ansvar, og at mye som blir framstilt som selvsagte ting kanskje ikke burde vært det. Jeg tror vi ville hatt en bedre verden dersom det ble regnet som et OK valg å avstå når man selv mener at det er det rette.

]]>
Comment on Å ta ansvar by Tor Arne http://www.brendmo.net/blogg/2018/a-ta-ansvar/#comment-129241 Mon, 29 Oct 2018 18:02:54 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=9232#comment-129241 Etter å ha lest dette sitter jeg og ser for meg en verden der kun de som var 100% overbevist om at de kom til å bli gode foreldre valgte å få barn, og kun de som var 100% sikre på at akkurat de var rette person til lederjobben valgte å søke. Jeg tror ingen av oss ville likt en verden hvor kun de som ikke tvilte på seg selv satt ved spakene.

Tvil vil (eller ihvertfall bør) man alltid ha. Tvil er sunt. Jeg vil si at det er de gode som tviler. (Med måte, selvsagt.) Tvil er om ikke annet et soleklart bevis på at personen har gjort seg opp tanker og har problematisert potensielle utfordringer med det de er i ferd med å ta fatt på. De som er helt blottet for tvil tror jeg har problemer med forestillingsevnen og for dårlig forståelse til å forutse skjær i sjøen.

Hvis tvil automatisk skulle diskvalifisere så ville vi kommet dårlig ut.

Hva med tanken “Hvorfor skulle jeg være noe mindre skikket enn alle andre som ser ut til å få det til?” Med mindre man har noen helt konkrete svar på det spørsmålet, svar av det kaliberet at de fleste ville tenkt “Wow, ja, du er faktisk uskikket til oppgaven — best du lar være”, så syns jeg at man fortjener å gi seg selv sjansen.

]]>
Comment on Hva er rimelige argumenter mot innvandring? by abre http://www.brendmo.net/blogg/2017/hvilke-argumenter-mot-innvandring-er-rimelige/#comment-128190 Sun, 29 Jul 2018 20:52:35 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=7897#comment-128190 Det stemmer at mange kriminelle forhold ikke blir anmeldt, særlig visse typer vinningsforbryelser, samt voldtekt, fordi oppklaringsprosenten er lav. Men det er umulig å vite hvor mange som lar være å anmelde, og om det blir stadig flere. Det virker ihvertfall svært urimelig at en eventuell slik tendens skulle kunne forklare nedgangen i kriminalitet generelt.

Om det er gode argumenter for økt innvandring kommer naturligvis an på hvor stor denne er fra før. Her har jeg ikke berørt økt innvandring, bare innvandring. Og det er selvsagt mange gode argumenter for at folk skal kunne flytte på seg, bort fra krig, nød og fattigdom, til samfunn der får gode liv og bidrar til vekst og verdiskapning. Det er også mye som tyder på at land som isolerer seg i for sterk grad fra omverdenen, stagnerer.

]]>
Comment on Hva er rimelige argumenter mot innvandring? by NeiTilUtlendinger http://www.brendmo.net/blogg/2017/hvilke-argumenter-mot-innvandring-er-rimelige/#comment-128187 Sun, 29 Jul 2018 07:56:38 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=7897#comment-128187 Argumenter mot innvandring er mer kriminalitet og fulle fengsler. Kriminaliteten i Norge går ikke ned, den går opp men folk slutter å anmelde. Fordi de vet at det blir uansett bare henlagt. Jeg har hatt bilinnbrudd og litt av hvert i Oslo men jeg har aldri anmeldt det. Fordi det er bortkastet tid, jeg vet det blir henlagt. Slik er det for alle andre også.

Det er bedre å snu det på hodet; finnes det gode argumenter for økt innvandring? Jeg har ikke klart å finne ett eneste godt argument. Alt er negativt. Se på Sverige, se på Tyskland, se på Frankrike, se på Storbritania. Disse landene kollapser på grunn av innvandring og kriminalitet. Innvandrere er kun en belasting hvor enn de drar, det finnes ikke noe positivt.

]]>
Comment on Arbeidstidsparadoks by birger hetland http://www.brendmo.net/blogg/2016/arbeidstidsparadoks/#comment-126432 Mon, 29 May 2017 23:49:46 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=7275#comment-126432 Det kommer en dag, som kalles dommens dag, da verdens befolkning må innse at penger kun er tall, uten annen verdi enn den man innbiller seg, og faktisk har null verdi i henhold til livet i seg selv og de absolutte nødvendigheter som trengs til livets opphold og fornøyelse. Da burde det etterhvert også gå opp for folk, at paradiset hverken kan kjøpes for penger, eller finnes et sted oppi himmelen, umiddelbart etter døden, slik mange såkalt religiøse i dag feilaktig tror, men betinger i stedet en tilstand i levende live, av fullkommen gjensidig kjærlighet fra og til vår Skaper og vår neste, som igjen vil bevirke at jorden oppleves som det paradis og herlighetens rike, det fra vår Skaper i tidenes morgen er lovet og tiltenkt å bli. Men skal kjærligheten bli fullkommen, må alt som er til hinder for den, bort fra menneskers tanker og sinn, og da framfor alt den matematiske verdioppfatning i form av tall som binder sjelen til det materielle og jordiske, i form av påstått eiendom, den ene framfor den annen, eller de rike framfor de fattige, som faktisk er en av de viktigste årsaker til at jorden krever vårt legeme tilbake i sin grav, som en motytelse. Men når så pengeverdien forsvinner, eller om man vil, når dommens dag kommer som en evig frigjøringsdag fra mammons slaveri, vil automatisk det nesten bortglemte og matematisk umålbare begrep gratis, dukke opp som en erstatning i alle sammenhenger, og da selvfølgelig også i henseende til de nødvendige praktiske jobber som trengs for å opprettholde felles liv og velferd. Disse jobber velges etter den enkeltes forskjellige iboende talent, deles på og gjøres på dugnad, så at lønnen vil bli en stor grad av fritid og alt nødvendig til livets opphold og forlystelse gratis. Da har man fått en annen og ny verden på jorden, så at de forrige ting i den gamle verden, basert egoisme, misunnelse og forfengelig begjær, med pengetjeneste som manipulerende drivkraft, omtalt i Bibelen som Babylon, den store Sjøge, som alle verdens konger har horet med, glemmes. Til fordel for den verden som er skapt til felles forlystelse, og kalles det nye Jerusalem, basert på at man eier hverandres kjærlighet, glede og velvilje, i stedet for matematisk tallbundet og verdiberegnet materiell eiendom.

]]>
Comment on Hvilken elite tilhører du? by abre http://www.brendmo.net/blogg/2016/hvilken-elite-tilhorer-du/#comment-120186 Mon, 21 Nov 2016 12:32:52 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=7295#comment-120186 Gratulerer! Jeg også.

]]>
Comment on Hvilken elite tilhører du? by Strekker http://www.brendmo.net/blogg/2016/hvilken-elite-tilhorer-du/#comment-120184 Mon, 21 Nov 2016 11:27:50 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=7295#comment-120184 Jeg er fire av fem typer mulig elitist! Jippiii!

]]>
Comment on Utglidning by abre http://www.brendmo.net/blogg/2016/utglidning/#comment-119568 Sun, 30 Oct 2016 17:57:12 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=7032#comment-119568 Det forstår jeg. Og det var altså aldri meningen å ta denne debatten her. Dokumentasjon tar tid, og kommer derfor ikke med i en slik spontandebatt.

Men så vidt jeg kan se, er dine synspunkter like lite begrunnet. At Clinton er farlig og korrupt er også påstander.

]]>
Comment on Utglidning by Anatema http://www.brendmo.net/blogg/2016/utglidning/#comment-119567 Sun, 30 Oct 2016 17:42:33 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=7032#comment-119567 Jeg synes det blir vanskelig å fortsette denne diskusjonen så lenge du blir ved å begrunne synspunktene din med Trumps løgner og personlighetsavvik, samt tilhengernes personlighetsavvik, uten å eksemplisfisere hva du mener med dette eller hvordan det eventuelt vil påvirke hans presidentskap. Det samme gjelder hvorfor disse egenskapene er verre eller har større betydning enn tilsvarende egenskaper hos Clinton. Det er tross alt de to kandidatene valget står mellom, så det er nødt til å bli en komparativ analyse til en viss grad.

Så lenge du ikke begrunner påstandene, blir diskusjonen en slags øvelse i skyggeboksing. Det blir vanskelig å imøtegå synspunktene dine. Jeg ber om forståelse for dette.

]]>
Comment on Utglidning by abre http://www.brendmo.net/blogg/2016/utglidning/#comment-119566 Sun, 30 Oct 2016 16:53:01 +0000 http://www.brendmo.net/blogg/?p=7032#comment-119566 Jeg tror også at alle politikere lyver, men forstår ikke hvorfor det er naivt å tro at den ene er mer ærlig enn den andre. Historien har da vist at det er store forskjeller i så måte. Selv om alle må være kyniske maktmennesker for å komme så langt, er de tross alt forskjellige, både mhp. karakter og hva de står for.

Når det gjelder måten Trumps løgner skiller seg fra andres, har jeg altså planer å skrive en egen bloggpost om dette, med linker og eksempler (men vet ikke helt når jeg får tid). Så jeg regner med å komme tilbake til saken. Men så vidt jeg forstår er det nokså
nytt å bare gjenta løgner etter at de er tilbakevist, eller å påstå “det har jeg aldri sagt”, når det finnes opptak som viser hva han har sagt.

Som jeg vel allerede har antydet, er det mitt ærlige inntrykk at det er noe galt med Trump. Jeg er usikker på om han er 100 % tilregnelig. Jeg vet at du er uenig, men skal du forstå mitt synspunkt, er altså dette et helt avgjørende moment.

Jeg “aksepterer” naturligvis ikke løgn fra noen kandidater. Jeg har heller ikke sagt noe om hva jeg mener om Clinton, annet enn at jeg er overbevist om at hun alt-i-alt vil være et langt bedre alternativ enn Trump. Det sier i seg selv ikke så mye.

Det kan godt hende det finnes norske Trump-tilhengere som jeg også ville oppfattet som skremmende. Det ser jeg slett ikke bort fra. Men jeg refererer som sagt bare min reaksjon på det jeg faktisk har sett.

Når jeg synes det spiller en rolle hvordan Trumps tilhengere er, er det jo fordi jeg har inntrykk av at han slett ikke tar avstand fra de ekstreme, men tvert imot spiller opp til dem. Jeg oppfatter ikke Trump som særlig demokratisk innstilt, og er oppriktig redd for hva slags politisk utvikling han kan utløse.

Når det gjelder teorien om at Clinton kanskje vil være mindre haukete som president, er det selvsagt ikke jeg som anfører dette. Jeg refererer til andres analyser, slik du selv gjør:

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/08/12/why-hillary-clinton-wouldnt-be-a-foreign-policy-hawk-as-president/

Jeg er enig i at Clinton har knyttet til seg mange dårlige rådgivere. Når deg gjelder Trump, ser jeg ikke helt for meg at han vil komme til å ta råd fra noen i det hele tatt. Og joda, han har vel kanskje vært konsekvent mhp. sin (etter min mening utrolig naive) omtale av Putin, men utover det tror jeg det er svært vanskelig å forutse hva han kan finne på, også utenrikspolitisk.

Men nå gjentar jeg meg selv.

]]>