Eit nidkvadLiv på TV
Signe strevet!
slit og kavar
om spott og spe
har stadig gjeve
kva kan ho kreve?
ho fell i stavar
og går i kne


Ned frå Berget
Stor og Stolt
var snar å sverge
at det holdt
ville verge
– gjere trygg
vann å terge
– vanta rygg!


Bakgrunn:
Liv Signe Navarsete og Sps forslag om ny blasfemi-lov.

	

© abre – 2009