OrdgyteYte, ikke bare
nyte
og aldri syte –
greit, men la meg innskyte:
det er en myte
at man fritt
kan flyte
i fellesskapets
gryte,
at det er lett å snyte,
skryte
på seg lyte –
men tillit
er lett å bryte
når man
støtt skal skyte
med ord


	

© abre – 2016