Forslag til forsiktig Europa-tilnærming

    

Fordeler

 • Reinbeitene i Finnmark kan utvides til å inkludere hele Island.
 • Handelslekkasjen til Sverige blir sterkt redusert.
 • Mindre uvær på vestlandet.
 • Spennende, direkte reiseruter: Mo i Rana - Torshavn, Brønnøysund - Hebridene, Snåsa - Shetland, osv.
 • Danskebåten blir helt overflødig.
 • Både Island og Storbritannia får fastlandsforbindelse.
 • Sverige får tilgang til Nordsjøen.
 • Badestrender i Hedmark.
 • Redusert behov for militær beredskap (grensen mot Russland erstattes med brekanten av Vatnajökull).
 • Oljeindustri i Røros og Kongsvinger?
 • Og sist, men ikke minst: litt kortere vei til Brussel!

Ulemper

 • Mulige arealkonflikter på Jylland og på den sørlige delen av Island.
 • Kan nok forstyrre Golfstrømmen. (Men dette kan kanskje bøtes på ved å grave en kanal, f.eks. over Tysfjord?)


    Det nye Europa

   

© Arne Brendmo, 2001-03-28